SMILE ticketdesk là hệ thống theo dõi việc hỗ trợ trực tuyến tạo ra sự tương tác giữa đội ngũ hỗ trợ SMILE và khách hàng. Với giao diện thiết kế đơn giản, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng một kênh hỗ trợ nhanh chóng và dễ dàng trong việc tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng cũng như lưu trữ lịch sử hỗ trợ để việc chăm sóc khách hàng của chúng tôi đạt hiệu quả nhất.

 

SMILE TICKETDESK - Hỗ trợ trực tuyến

 

Thời gian hỗ trợ trực tuyến (Từ 8:00 đến 17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu; 8:00 – 12:00 Thứ Bảy) 

Điện thoại văn phòng: 0236 625 1403/ 629 9603

 

          Mr. Dũng   ( FO, POS, PABX)            - 0901 149 234

          Mr. Nhân   (BO, Purchasing)             - 0905 010 903

          Mr. Trọng  (HR, khác)                         - 0905 392 036

 

Hotline: 093 513 25 26 - Hỗ trợ khẩn cấp ngoài giờ làm việc (Từ 17:30 – 8:30, các ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ)